Bead Soups & Swaps

Това са участията ми в различни международни размени на мъниста - идеята е да си размените мъниста с "непознато другарче", да сътворите нещо прекрасно, да го публикувате и да си доставите удоволствието да разгледате какво са направили и другите участници!
These are the bead soup swaps and blog hops I was part of:

#beadpeepsswapnhop2017
Welcome to Hop Inn / Скок-подскок от блог на блог
My Beady Partners / Другарчета в игрите с мъниста
Inspired By A Stranger / Вдъхновение от непозната
Let's Go Hopping / 3-2-1: Старт!
8th Bead Soup Blog Party - The Reveal / 8-ма размяна на мъниста

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Ще се радвам да ми казвате какво мислите! I appreciate your comments!